کنترل و درمان مشکلاتی از قبیل خارپاشنه، هالوکس والگوس، صافی کف پا، قوس بیش از حد کف پا