قوس بیش از حد کف پا شرایطی است که در آن پا قوس بسیار بالایی دارد. به دلیل این قوس بلند ،هنگام راه رفتن یا ایستادن ، وزن بیش از حد روی پنجه و پاشنه پا قرار می گیرد. قوس بیش از حد می تواند منجر به انواع علائم و علائم مانند درد و بی ثباتی شود. در هر سنی ممکن است ایجاد شود و ممکن است در یک یا هر دو پا ایجاد شود.

این قوس بیش از حد اگر درمان نشود علاوه بر فشار بر پاها، روی زانو ها و کمر نیز تاثیر گذاشته و ممکن است سبب درد و یا حتی انحراف گردد.

متخصصان مرکز ما با استفاده از کفش ها و کفی های اختصاصی ساخته شده در مرکز رشد فشار را تا حد زیادی کم می کنند.

کفی و کفش ها به گونه ای ساخته می شوند که قوس کف پا را پر کنند تا توزیع فشار صورت گیرد