آدرس مراکز ارتوپد فنی رشد

1.تهران، میدان خراسان، خیابان خاوران، ایستگاه امیر سلیمانی، خیابان شهید انورزاده، درمانگاه حضرت علی(ع)

2.تهران، شهر ری، خیابان فدائیان اسلام، روبروی خیابان امام حسین، ساختمان آراد، طبقه۱،واحد۱

  3.تهران؛ نیاوران، منظریه۱، بیمارستان تخصصی شهید باهنر